Head of Brand and Marketing

University of South Wales

The University of South Wales seeks a highly skilled brand and marketing professional to join and lead a committed and experienced team of marketers.

As a member of the senior team within Marketing and Student Recruitment, you will contribute actively to the plans and priorities across the professional/support service. Working closely with colleagues across the University, the postholder will be expected to further develop the positioning, reputation and brand of the University of South Wales by leading the digital content and marketing teams in developing and implementing the University’s marketing strategy, plans and campaigns. You will act as the primary spokesperson on market issues and will deputise for the Director of Marketing and Student Recruitment as required.

Mae Prifysgol De Cymru yn chwilio am weithiwr proffesiynol a medrus ym maes brand a marchnata i ymuno â thîm ymroddedig a phrofiadol o farchnatwyr, ac arwain y tîm hwnnw. 

Fel aelod o’r uwch dîm oddi mewn i Farchnata a Recriwtio Myfyrwyr, byddwch yn cyfrannu’n weithredol at y cynlluniau a’r blaenoriaethau ar draws y gwasanaeth proffesiynol / cymorth. Gan gydweithio’n agos â chydweithwyr ar draws y Brifysgol, bydd disgwyl i ddeiliad y swydd ddatblygu ymhellach safle, enw da a brand Prifysgol De Cymru drwy arwain y timau cynnwys digidol a marchnata wrth ddatblygu a gweithredu strategaeth, cynlluniau ac ymgyrchoedd y Brifysgol. Chi fydd y prif lefarydd ar faterion y farchnad ac yn dirprwyo ar ran y Cyfarwyddwr Marchnata a Recriwtio Myfyrwyr yn ôl yr angen.

Share this job
     
  Share by Email   Print this job   More sharing options
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Location(s):

Wales