Back to search results

Part-Time Sessional Specific Learning Differences (SpLD) Tutor

Bangor University - Student Services, Disability Service

Location: Bangor
Salary: £17.22 - £20.55 per hour: Grade 7
Hours: Part Time
Contract Type: Fixed-Term/Contract
Placed On: 8th August 2018
Closes: 31st August 2018
Job Ref: BU01732

The SpLD Tutor will report directly to the SpLD Manager and will be part of a team of Disability Services staff working to ensure the full inclusion of disabled students within the academic and social community. The role of the Sessional SpLD Tutor focuses on the provision of a comprehensive and quality specialist study skills support service to SpLD students through both the medium of Welsh and English. The role will incorporate a caseload of 1:1 specialist study skills support including associated advisory and administrative duties. 

It is essential that you are qualified to degree level and hold a relevant postgraduate or equivalent professional qualification (for example, British Dyslexia Association Accredited Teacher Status). You will also have previous experience of working with SpLD students within post-16 education and have practical experience of delivering specialist study skills support to a caseload of students with SpLD on a one to one basis in a post-16 learning environment through the medium of Welsh and English.

The person appointed will work on an as and when required basis.  The post is available from 1st November 2018 on a 12 month fixed term basis.

The ability to communicate in Welsh is essential for this post. 

Applications will only be accepted via our on-line recruitment website, jobs.bangor.ac.uk. However, in cases of access issues due to disability, paper application forms are available by telephoning 01248 383865.

Closing date: 31/8/2018.

For an informal discussion please contact Jane Jones, SpLD Manager, tel: (01248) 383843 or e mail pss204@bangor.ac.uk.

Committed To Equal Opportunities

***

GWASANAETHAU MYFYRWYR 

GWASANAETH ANABLEDD

Tiwtor Anawsterau Dysgu Penodol Sesiynol (ADP) Rhan-Amser

(Cyf: BU01732)

Graddfa 7: £ 17.22 - £ 20.55 yr awr

Bydd y Tiwtor Anawsterau Dysgu Penodol Sesiynol (SpLD) yn adrodd yn uniongyrchol i'r Rheolwr ADP a bydd yn rhan o dîm o staff y Gwasanaethau Anabledd sy'n gweithio i sicrhau bod myfyrwyr anabl yn cael eu cynnwys yn llawn yn y gymuned academaidd a chymdeithasol. Mae swydd y Tiwtor Anawsterau Dysgu Penodol Sesiynol yn canolbwyntio ar ddarparu gwasanaeth cefnogi sgiliau astudio arbenigol cynhwysfawr a safonol i fyfyrwyr sydd ag anawsterau dysgu penodol trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg. Bydd y swydd yn cynnwys llwyth achosion o gefnogaeth sgiliau astudio arbenigol 1: 1 gan gynnwys dyletswyddau ymgynghorol a gweinyddol cysylltiedig.

Bydd angen gradd a chymhwyster proffesiynol ôl-raddedig neu gymhwyster cyfatebol perthnasol (er enghraifft, Statws Athro Achrededig Cymdeithas Dyslecsia Prydain). Bydd gennych hefyd brofiad o weithio gyda myfyrwyr ADP mewn addysg ôl-16 a phrofiad ymarferol o ddarparu cefnogaeth sgiliau astudio arbenigol i nifer o fyfyrwyr sydd ag ADP un i un mewn amgylchedd dysgu ôl-16 trwy gyfrwng Cymraeg a Saesneg.

Bydd y sawl a benodir yn gweithio pan fo angen.  Mae'r swydd ar gael o 1 Tachwedd 2018 ymlaen am gyfnod penodol o 12 mis.

Mae'r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Dim ond trwy ein gwefan recriwtio ar-lein, jobs.bangor.ac.uk y derbynnir ceisiadau. Fodd bynnag, os na allwch chi ddefnyddio’r rhyngrwyd oherwydd anabledd, cewch ffurflenni cais papur drwy ffonio 01248 383865.

Dyddiad cau: 31/8/2018.

Am drafodaeth anffurfiol, cysylltwch â Jane Jones, Rheolwr ADP, ffôn: (01248) 383843 neu e-bost: pss204@bangor.ac.uk.

Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal

   
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 
 
 
More jobs from Bangor University

Show all jobs for this employer …

More jobs like this
Join in and follow us

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge