Back to search results

Lecturer in Education Studies

Cardiff Metropolitan University - Cardiff School of Education and Social Policy

Location: Cardiff
Salary: £38,833 to £43,685 per annum (Grade 7 A/B)
Hours: Full Time
Contract Type: Fixed-Term/Contract
Placed On: 10th September 2018
Closes: 21st September 2018
Job Ref: AE087XM

Location:                  Cyncoed Campus

Tenure:                     Fixed Term maternity cover until 31.7.19 or until the post holder returns

Hours:                       37 hours per week

Accountable to:      Dean of School

This job description is indicative, not prescriptive, and the balance of duties will be in accordance with the contract of employment.

Role Summary:

This is a key post that will contribute to the ambitions of the University’s new Strategic Plan 2017/18 – 2022/23.  The Cardiff School of Education and Social Policy at Cardiff Metropolitan University has an excellent reputation for its educational provision, which has grown substantially over the last 5 years. The post holder will join an enthusiastic, committed and research/enterprise active team within the School. 

The major commitment will be to teach and assess in the area of Education Studies. Flexibility to teach across the School’s programmes is required. The ability to contribute to other areas of our provision such as Early Childhood Studies or Initial Teacher Education is desirable.

Closing Date: 12.00 GMT on 21 September 2018

For further information about this role and to apply please visit: www.cardiffmet.ac.uk/jobs

*****

Teitl y Swydd:         Darlithydd mewn Astudiaethau Addysg

Rhif y Swydd:          AE087XM

Adran:                       Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd

Lleoliad:                    Campws Cyncoed

Graddfa:                    7 A/B

Cyflog:                      £38,833 – 43,685 y flwyddyn

Daliadaeth:               Tymor Penodol Cyfnod Mamolaeth tan 31.07.2019 neu tan i’r deiliad y swydd dychwelyd

Oriau:                         37 awr yr wythnos

Yn atebol i:               Ddeon yr Ysgol

Mae’r swydd ddisgrifiad hwn yn ddangosol yn hytrach nag yn rhagnodol a bydd cydbwysedd y dyletswyddau yn unol â’r contract cyflogaeth.

Crynodeb o'r Rôl:

Mae hon yn swydd allweddol a fydd yn cyfrannu at fwriadau Cynllun Strategol 2017/18 – 2022/23 y Brifysgol. Mae gan Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd enw ardderchog am ei darpariaeth addysgiadol, sydd wedi tyfu'n sylweddol dros y pum mlynedd diwethaf. Bydd deiliad y swydd yn ymuno â thîm brwdfrydig, ymroddedig ac actif o ran ymchwil/menter o fewn yr Ysgol. 

Y prif ymrwymiad fydd i addysgu ac asesu ym maes Astudiaethau Addysg. Mae'n ofynnol bod yn hyblyg i addysgu ar draws rhaglenni'r Ysgol. Byddai'n ddymunol y gallech gyfrannu i'r ddarpariaeth Astudiaethau Plentyndod Cynnar neu faes Addysg Gychwynnol i Athrawon.

Dyddiad cau: 12.00 GMT ar 21 Medi 2018

Am ragor o wybodaeth am y rôl hon ac i ymgeisio, ewch i: www.cardiffmet.ac.uk/jobs

   
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 
 
 
More jobs from Cardiff Metropolitan University

Show all jobs for this employer …

More jobs like this
Join in and follow us

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge