Back to search results

Lecturer in Speech & Language Therapy (Adult Acquired Disorders) (0.40 fte)

Cardiff Metropolitan University

Location: Cardiff
Salary: £38,833 to £43,685 per annum
Hours: Part Time
Contract Type: Permanent
Placed On: 4th October 2018
Closes: 5th November 2018
Job Ref: AH081XX

Post Number: AH081XX
Department: Cardiff School of Sport & Health Sciences
Location: Llandaff Campus
Grade: 7AB   
Salary: £38,833 - £43,685 per annum pro rata
Tenure: Permanent
Hours: 14.8 hours per week

Role Summary:

To contribute to the provision of a range of modules within the BSc (Hons) programme in Speech & Language Therapy and to the development of the research profile of the Centre.  Preference will be given to an applicant with specialist expertise in normal development and developmental disorders.

Closing Date: Monday 5 November 2018, 16:30 pm.

For further information about this role and to apply please visit: www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Teitl Swydd: Darlithydd mewn Therapi Iaith a Lleferydd

Anhwylderau a Gaffaelir pan yn Oedolyn 0.40 cyfwerth ag amser llawn
Rhif y swydd: AH081XX
Adran: Ysgol Chwaraeon A Gwyddorau Iechyd Caerdydd
Lleoliad: Campws Llandaf
Gradd: 7AB   
Cyflog: £38,833-£43,685 y flwyddyn pro rata
Cyfnod: Parhaol
Oriau: 14.8 awr yr wythnos
Yn atebol i:  Pennaeth yr Adran Gofal Iechyd a Bwyd (trwy Gyfarwyddwr y Rhaglen ar gyfer Therapi Iaith a Lleferydd) 
Crynodeb o'r Rôl:

I gyfrannu at ddarparu amrywiaeth o fodiwlau o fewn y rhaglen BSc (Anrh) mewn Therapi Iaith a Lleferydd ac i ddatblygu proffil ymchwil y Ganolfan.  Rhoddir blaenoriaeth i ymgeisydd sydd ag arbenigedd mewn datblygiad arferol ac anhwylderau datblygiadol.

Dyddiad Cau: Dydd Llun 5 Tachwedd 2018

Am ragor o wybodaeth am y swydd yma ac i wneud cais, ewch i:

www.cardiffmet.ac.uk/jobs

   
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 
 
 
More jobs from Cardiff Metropolitan University

Show all jobs for this employer …

More jobs like this
Join in and follow us

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge