Back to search results

Senior Lecturer in Fashion Marketing

Cardiff Metropolitan University - Department of Marketing and Strategy

Location: Cardiff
Salary: £45,892 to £53,174 per annum
Hours: Full Time
Contract Type: Fixed-Term/Contract
Placed On: 8th October 2018
Closes: 3rd November 2018
Job Ref: 100674

Role Summary:

This is a key post that will contribute to the ambitions of the University’s new Strategic Plan 2017/18 – 2022/23.

The Marketing and Strategy department is seeking to appoint a motivated and enthusiastic academic at the Senior Lecturer level specialising in the field of Fashion Marketing. The department’s fashion marketing portfolio currently includes BA (Hons) Fashion Marketing Management and will be adding BA (Hons) Fashion Buying and Brand Management in Sept 2019. Both degrees have a strong focus on the unique way in which fashion products are marketed and offer a blend of marketing content with specialist knowledge of the fashion industry.

In addition to our Fashion degrees the department also offers undergraduate and postgraduate degrees in Marketing and Digital Marketing as well as being an CIM Accredited Study Centre. You will be working with a team of highly skilled and motivated marketers to build and raise the profile of Fashion Marketing within the school and at a regional level.

Closing Date: 03 November 2018

For further information about this role and to apply please visit: www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Crynodeb o’r Rôl:

Mae hon yn swydd allweddol a fydd yn cyfrannu at uchelgeisiau Cynllun Strategol newydd y Brifysgol 2017/18 - 2022/23.

Mae'r adran Marchnata a Strategaeth yn ceisio penodi academydd ysgogol a brwdfrydig ar lefel Uwch Ddarlithydd sy'n arbenigo ym maes Marchnata Ffasiwn. Ar hyn o bryd mae portffolio marchnata ffasiwn yr adran yn cynnwys Rheolaeth Marchnata Ffasiwn BA (Anrh) a bydd yn ychwanegu BA (Anrh) Prynu Ffasiwn a Rheolaeth Brand ym mis Medi 2019. Mae gan y ddwy radd ffocws cryf ar y ffordd unigryw y caiff cynhyrchion ffasiwn eu marchnata ac yn cynnig cyfuniad o gynnwys marchnata gyda gwybodaeth arbenigol o'r diwydiant ffasiwn.

Yn ogystal â'n graddau Ffasiwn, mae'r adran hefyd yn cynnig graddau israddedig ac ôl-radd mewn Marchnata a Marchnata Digidol yn ogystal â bod yn Ganolfan Astudio Achrededig CIM. Byddwch yn gweithio gyda thîm o farchnadwyr cymwys ac ysgogol i adeiladu a chodi proffil Marchnata Ffasiwn o fewn yr ysgol ac ar lefel ranbarthol.

Dyddiad Cau: 09 Tachwedd 2018

I gael rhagor o wybodaeth am y rôl hon ac i wneud cais, ewch i: www.cardiffmet.ac.uk/jobs

   
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 
 
 
More jobs from Cardiff Metropolitan University

Show all jobs for this employer …

More jobs like this
Join in and follow us

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge