Back to search results

ELTC Administrator

Cardiff Metropolitan University - English Language Training Centre

Location: Cardiff
Salary: £24,771 to £29,515
Hours: Full Time
Contract Type: Permanent
Placed On: 10th October 2018
Closes: 22nd October 2018
Job Ref: 100677

Role Summary:

The English Language Training Centre delivers high quality programmes including the International Foundation Course, Pre-Sessional Course and other courses housed in the ELTC.  The post holder therefore works with a range of stakeholders including a wide range of international students, colleagues at all levels in the School of Education and Social Policy and elsewhere in the university and external stakeholders such as agents and sponsors, as well as the ELTC team itself.

The post holder supports the work of the ELTC, its staff and its students, by carrying out the administrative function and providing administrative support, reporting to the ELTC Deputy Director.

The post holder maintains full and accurate student and Centre records, compliant with Data Protection legislation.

The post holder is expected to engage in Continual Professional development to ensure that knowledge and skills are up to date.

Closing Date: 12.00 GMT on 22 October 2018

For further information about this role and to apply please visit: www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Crynodeb o’r Swydd:

Mae’r Ganolfan Hyfforddi Saesneg yn darparu rhaglenni o safon uchel gan gynnwys y Cwrs Sylfaen Rhyngwladol, Cwrs Cyn-Sesiynol a chyrsiau eraill sydd ar gael yn y Ganolfan. Felly, bydd deilydd y swydd yn cydweithio â rhanddeiliaid amrywiol gan gynnwys amrywiaeth eang o fyfyrwyr rhyngwladol, cydweithwyr ar bob lefel yn yr Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol ac mewn mannau eraill o’r brifysgol ac yn cydweithio â rhanddeiliaid allanol fel asiantau a noddwyr, yn ogystal â thîm y Ganolfan.

Bydd deilydd y swydd yn cynorthwyo gyda gwaith y Ganolfan, ei staff a’i myfyrwyr, drwy gwblhau’r swyddogaeth weinyddol a darparu cymorth gweinyddol, gan adrodd i Is-gyfarwyddwr y Ganolfan.

Bydd deilydd y swydd yn cadw cofnodion llawn a chywir ar gyfer myfyrwyr a’r Ganolfan, gan gydymffurfio â deddfwriaeth Diogelu Data.

Disgwylir i ddeilydd y swydd gymryd rhan mewn Datblygiad Proffesiynol Parhaus er mwyn sicrhau bod gwybodaeth a sgiliau’n gyfredol.

Dyddiad cau: 12.00 GMT ar 22 Hydref 2018

Am ragor o wybodaeth am y rôl hon ac i ymgeisio, ewch i: www.cardiffmet.ac.uk/jobs

   
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 
 
 
More jobs from Cardiff Metropolitan University

Show all jobs for this employer …

More jobs like this
Join in and follow us

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge