Back to search results

0.5 Dance Lecturer

Gower College Swansea

Location: Swansea
Salary: £21,506 to £42,236 per annum
Hours: Part Time
Contract Type: Fixed-Term/Contract
Placed On: 21st September 2022
Closes: 30th September 2022
Job Ref: SEP20225668

Benefits: Pro rata of National contract holiday entitlement, plus pro rate of 5 closure days and pro rata of 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: DanceLecturer-JDPS-Sept2022.doc

Gower College Swansea is seeking a part time (0.5) Dance lecturer (maternity cover) to join the College’s dedicated Performing Arts Team (October 2022 - July 2023). Ideally the successful candidate will be an enthusiastic, self-motivated, team worker who is an experienced Dance specialist. You will have the ability to be creative and adaptable across varied levels of delivery and offer a diverse range of dance genres and knowledge in both practical and theoretical settings. The key requirements of the role are to teach, assess and contribute to the co-ordination of the following;

·         The delivery of practical (contemporary style) and theoretical elements of the A Level Dance specification

·         Teaching of Ballet, Jazz and Contemporary

·         Teaching across Vocational L2/L3/L4 courses – both practical and theory.

·         Ability to choreograph work for performance projects and exam based work. 

The ability to also offer Tap Dance is desirable.

Educated to degree level or equivalent in Dance is essential and you will hold or be working towards a PGCE qualification.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English. Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce. We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

 

Dawns Darlithydd

Benefits: Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol ar sail pro-rata, 5 diwrnod cau pro-rata ac 8 gwyl banc pro-rata, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim

Attachments: DanceLecturer-JDPS(CYM)-Sept2022.doc

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn chwilio am ddarlithydd Dawns (dros gyfnod mamolaeth) rhan-amser (0.5) i ymuno â thîm Celfyddydau Perfformio ymroddedig y Coleg (Hydref 2022 - Gorffennaf 2023). Yn ddelfrydol, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn weithiwr tîm deinamig a brwdfrydig ac yn arbenigwr Dawns profiadol.

Bydd gennych y gallu i addasu a bod yn greadigol ar draws lefelau addysgu amrywiol a byddwch yn cynnig amrywiaeth eang o genres a gwybodaeth dawns mewn lleoliadau ymarferol a damcaniaethol.

Gofynion allweddol y rôl yw addysgu, asesu a chyfrannu at y gwaith o gydlynu’r canlynol:
•    Addysgu elfennau ymarferol (arddull gyfoes) a damcaniaethol o fanyleb Safon Uwch Dawns

•    Addysgu Bale, Jazz a Chyfoes

•    Addysgu ar draws cyrsiau Galwedigaethol L2/L3/L4 – ymarferol a theori

•    Gallu coreograffu gwaith ar gyfer prosiectau perfformio a gwaith arholiadau 

•    Mae’r gallu i gynnig Tapddawnsio yn ddymunol

•    Mae addysg hyd at lefel gradd neu’r cyfwerth mewn Dawns yn hanfodol a bydd gennych gymhwyster TAR neu yn gweithio tuag ato.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. Mae Coleg Gwyr Abertawe’n cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ac yn cydnabod hefyd yr angen i ddatblygu gweithlu dwyieithog. Rydym felly yn annog unigolion sy’n meddu ar Sgiliau Cymraeg da i wneud cais.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penod.edig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar

We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 
More jobs from Gower College Swansea

Show all jobs for this employer …

More jobs like this
Join in and follow us

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge