Back to search results

Associate Tutor in Engineering Design

Cardiff Metropolitan University - Cardiff School of Art and Design - Product Design

Location: Cardiff
Salary: £47.50 per session, including annual leave payment
Hours: Part Time
Contract Type: Fixed-Term/Contract
Placed On: 9th August 2018
Closes: 22nd August 2018
Job Ref: 100659

Tenure: Casual                       
Salary: £47.50 per session, including annual leave payment
Accountable to: Dean of School

Although the Dean of School is responsible for lecturing staff, the Programme Director Product Design oversees the coordination of course-related information and activity.

Role Description:

CSAD is seeking to expand its register of exceptional, suitably qualified people who are available to teach in Engineering Design in the School on an occasional or sessional basis. We are specifically looking for people to support the ‘subject’ modules. We are specifically looking for people with a professional level of knowledge, in the following areas:

 • Engineering design
 • Mechanical engineering principles
 • Practical skills in electronics and programming 
 • User-centric design processes
 • Design thinking
 • Design constraints
 • Live projects

and the application of these in an academic environment.

We prefer candidates to hold a good MA or MSc, or an equivalent professional qualification. We welcome candidates who hold a PhD or have equivalent research experience. 

Short-listed candidates will be interviewed and asked to present a trial lesson plan that they would deliver to a group of Undergraduate students.

Please note that the session fee is inclusive of both teaching and associated duties, i.e. the hour of delivery plus one hour for the duties associated with that hour of delivery including preparation and assessment.

Closing Date: 12.00 GMT on 22 August 2018

For further information about this role and to apply please visit: www.cardiffmet.ac.uk/job

Teitl y Swydd: Tiwtor Cysylltiol mewn Dylunio Peirianegol        
Lleoliad:  Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd
Adran: Dylunio Cynhyrchion
Contract: Achlysurol
Cyflog: £47.50 y sesiwn, yn cynnwys taliad gwyliau blynyddol
Yn atebol i: Deon yr Ysgol

Er mai Deon yr Ysgol sy’n gyfrifol am y staff darlithio, bydd Cyfarwyddwr y Rhaglen Dylunio Cynhyrchion yn goruchwylio gwaith cydlynu gweithgaredd a gwybodaeth sy’n gysylltiedig â’r cwrs.

Disgrifiad y Rôl

Mae Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd yn ceisio ymestyn ei chofrestr o bobl eithriadol â’r cymwysterau iawn a fydd ar gael i addysgu Dylunio Peirianegol yn yr Ysgol yn achlysurol neu’n sesiynol. Rydym yn chwilio’n arbennig am bobl i gefnogi’r modiwlau ‘pwnc’ ac, yn benodol, bobl sydd â lefel broffesiynol o wybodaeth yn y meysydd canlynol: 

 • Dylunio peirianegol
 • Egwyddorion peirianneg fecanyddol
 • Sgiliau ymarferol mewn electroneg a rhaglennu 
 • Prosesau dylunio defnyddiwr-ganolog
 • Ystyried dylunio
 • Cyfyngiadau dylunio 
 • Prosiectau byw

a defnyddio’r rhain mewn amgylchedd academaidd.

Mae’n well gennym bod MA neu MSc dda neu gymhwyster proffesiynol cyfwerth gan ymgeiswyr. Rydym yn croesawu ymgeiswyr sydd â PhD neu sydd â phrofiad ymchwil cyfwerth.  

Caiff ymgeiswyr a fydd ar y rhestr fer eu cyfweld a gofynnir iddyn nhw gyflwyno cynllun gwers arbrofol y bydden nhw’n ei roi i grŵp o fyfyrwyr israddedig.

Noder bod ffi’r sesiynau yn cynnwys dyletswyddau addysgu a dyletswyddau cysylltiedig h.y. yr awr addysgu ynghyd ag awr ar gyfer y dyletswyddau a fydd yn gysylltiedig â’r awr addysgu honno, gan gynnwys paratoi ac asesu.

Dyddiad cau: 12.00 am GMT ar 22 Awst 2018

Am ragor o wybodaeth am y rôl hon ac i ymgeisio, ewch i: www.cardiffmet.ac.uk/jobs

   
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 
 
 
More jobs from Cardiff Metropolitan University

Show all jobs for this employer …

More jobs like this
Join in and follow us

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge