Back to search results

Casual Community Learning Tutors (Introduction to Illustration)

Bridgend College

Location: Bridgend
Salary: £15 per hour
Hours: Part Time
Contract Type: Fixed-Term/Contract
Placed On: 13th January 2022
Closes: 12th February 2022
Job Ref: REQ00610

Part-Time Community Learning Tutors  £15.00 per hour

Attachments

Job Information Pack.pdf

Pecyn gwybodaeth swydd.pdf

Do you have a passion, skill or skills that you want to share with us? We are looking for enthusiastic and motivated individuals to pass on their knowledge, wisdom and experience to help students gain an Agored Cymru recognised qualification. These part-time courses are looking to be delivered either during the day or evenings.

Your Tasks:

  • Plan, prepare and deliver short courses across Bridgend or virtually.  Pass on industry experience; transferring your skills and knowledge into learning programmes and assessments Supervise a work area to ensure safety is met

We are looking for individuals who would like to pass on their knowledge and skills in the following subject areas:

Introduction to Illustration

And remember if you haven't had previous experience of being a tutor, but do have industry experience, we want to hear from you!

Role Requirements:

  • Someone who is enthusiastic and creative who works well with others Proactive work ethic Natural ability to support and motivate An efficient & effective work ethic Experience gained in a skill (as listed above) Enjoys building engaging relationships with students and making a difference in their learning experience.

*PLEASE INDICATE WHAT AREAS YOU ARE INTERESTED IN DELIVERING IN YOUR APPLICATION*

Tiwtoriaid Dysgu yn y Gymuned Ran amser £15.00 yr awr

Oes gennych chi awch, sgil neu sgiliau yr hoffech eu rhannu gyda ni? Rydyn ni’n chwilio am unigolion brwdfrydig ac awyddus i drosglwyddo eu gwybodaeth, eu doethineb a’u profiad i helpu myfyrwyr ennill cymhwyster a gydnabyddir gan Agored Cymru. Bwriedir cyflwyno’r cyrsiau rhan-amser hyn naill ai yn ystod y dydd neu yn y nosweithiau.

Eich Tasgau:

  • Cynllunio, paratoi a darparu cyrsiau byr ar draws Penybont neu trwy ddarparu ar-lein. Trosglwyddo eich profiad o’r diwydiant, eich sgiliau a’ch gwybodaeth i raglenni dysgu ac asesiadau Goruchwylio man gweithio er mwyn sicrhau diogelwch

Rydym hefyd yn chwilio am unigolion a hoffai drosglwyddo eu gwybodaeth a'u sgiliau yn y meysydd pwnc canlynol:

Cyflwyniad i Ddarlunio

A chofiwch, os nad oes gennych brofiad o fod yn diwtor, ond mae gennych brofiad diwydiannol, hoffem glywed gennych!

Gofynion y Rôl:

  • Rhywun brwdfrydig a chreadigol sy’n gweithio’n dda ag eraill Ethig gwaith rhagweithiol Gallu naturiol i gefnogi ac ysgogi Ethig gwaith effeithlon ac effeithiol Profiad o sgiliau penodol (fel y rhestrwyd uchod) Mwynhau datblygu perthnasau â myfyrwyr a gwneud gwahaniaeth yn eu profiad dysgu.

*NODWCH AR EICH CAIS YM MHA FEYSYDD YR HOFFECH WEITHIO*

We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 
More jobs from Bridgend College

Show all jobs for this employer …

More jobs like this
Join in and follow us

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge