Wellbeing Advisor for Mental Health

Cardiff Metropolitan University - Wellbeing Service - Student Services

Role Summary:

This is a key post that will contribute to the ambitions of the University’s new Strategic Plan 2017/18 – 2011/23.

To provide advice and guidance to students with a range of disabilities in relation to access and inclusion to educational opportunities in line with equalities legislation.

To liaise with academic teams to promote the delivery of an inclusive learning environment.

To develop new initiatives to support students to self-manage their wellbeing issues.

 

Teitl y Swydd:         Ymgynghorydd Lles ar gyfer Iechyd Meddwl

Lleoliad:                  Llandaf/Cyncoed

Oriau:                      37 awr yr wythnos

Contract:                 Parhaol

Crynodeb y Rôl:

Mae’r swydd hon yn un allweddol a fydd yn cyfrannu i uchelgeisiau Cynllun Strategol newydd y Brifysgol 2017/18 – 2022/23

Rhoi cyngor ac arweiniad i fyfyrwyr sydd ag ystod o anableddau er mwyn iddyn nhw sicrhau mynediad a chael cyfleoedd addysgol a fydd yn unol â deddfwriaeth cydraddoldeb

Cysylltu â’r timau academaidd i hybu darparu amgylchedd dysgu cynhwysol

Datblygu mentrau newydd er mwyn cefnogi myfyrwyr i reoli eu problemau lles eu hunain.

Share this job
     
  Share by Email   Print this job   More sharing options
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Subject Area(s):

Location(s):

Wales