Back to search results

Sport And Protective Services Lecturer

Gower College Swansea

Location: Swansea
Salary: £22,581 to £44,442 pa
Hours: Full Time, Part Time
Contract Type: Permanent
Placed On: 2nd February 2023
Closes: 14th February 2023
Job Ref: JAN20238883

Gower College Swansea are looking to appoint an outstanding practitioner to primarily support delivery on Level 2 and Level 3 Sport, and Sport Science courses across our two main delivery campuses in Gorseinon and Tycoch.  
The successful candidate will be able to deliver on general units such as Research Methods, Current Issues, and Investigating Business in Sport and the Active Leisure Industry, along with practical sport and skills-related modules as part of their teaching programme with additional responsibilities in tutorial also likely.  

The candidate will be expected to demonstrate a commitment for continual improvement, a passion for innovation and excellence in teaching and learning, and be adept at motivating and inspiring learners from a range of backgrounds and level of prior achievement.

As part of a committed team, they will be keen to support both curricular and extra-curricular enrichment activities for learners and recognise the importance of active, vocationally relevant learning approaches.

The ability to speak Welsh is desirable.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Benefits:
28 days holiday pro rata, plus 5 closure days and 8 bank holidays pro rata, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Darlithydd mewn Chwaraeon a Gwasanaethau Diogelu

Cyfeirnod: JAN20238888

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn chwilio am ymarferydd rhagorol i gyflwyno cyrsiau Chwaraeon Lefel 2 a 3 a chyrsiau Gwyddor Chwaraeon ar draws ein dau brif gampws, Tycoch a Gorseinon. 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu cyflwyno unedau cyffredinol megis Dulliau Ymchwilio, Materion Cyfoes, Ymchwilio i Fusnes ym maes Chwaraeon a’r Diwydiant Hamdden Egnïol, ynghyd ag unedau ymarferol sy’n ymwneud â chwaraeon a sgiliau. Bydd hyn yn debygol o gynnwys cyfrifoldebau ychwanegol megis gweithredu fel tiwtor.

Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus ddangos ymrwymiad i wellant parhaus, angerdd am arloesi a rhagoriaeth mewn addysgu a dysgu a gallu i ysbrydoli ac ysgogi dysgwyr o ystod eang o gefndiroedd a lefelau gwahanol.

Fel rhan o dîm ymroddedig, byddwch yn awyddus i gefnogi gweithgareddau cyfoethogi cwricwlaidd ac allgyrsiol ar gyfer dysgwyr, ac yn cydnabod pwysigrwydd dulliau dysgu gweithredol a galwedigaethol.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol iawn.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Cyflog: £22,581 - £44,442 y flwyddyn yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad. 

Buddion:
Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol ar sail pro-rata, 5 diwrnod cau pro-rata ac 8 gwyl banc pro-rata, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 
More jobs from Gower College Swansea

Show all jobs for this employer …

More jobs like this
Join in and follow us

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge