Back to search results

Data and Web Officer

Cardiff Metropolitan University - Student Services

Location: Cardiff
Salary: £24,285 to £28,936
Hours: Full Time
Contract Type: Permanent
Placed On: 14th September 2018
Closes: 26th September 2018
Job Ref: 18REQ0000788

Full time with occasional evening and weekend working required.

This is a key post that will contribute to the ambitions of the University’s new Strategic Plan 2017/18 – 2022/23.

This new role will work within the Operations team and will support the wider Student Services and Employability teams to deliver a sector leading service.

The role will heavily support the Operations, Data and Project Manager in their role of ensuring continuous quality improvement throughout the directorate by ensuring that our digital presence accurately represents the work carried out. The post holder will ensure that content and platform use is suitable for our various stakeholder audiences (students, staff and general public), supporting with data analysis and output from the Graduate Outcome survey and associated HESA data sets. It is envisaged that this role will support University wide queries with CareerHub (or similar subsequent system) and provide up to date data analysis supporting decision making and identifying trends.

The role is an exciting opportunity for the right person and an essential part of a vibrant and diverse directorate which puts customer experience as the heart of what we do.

Closing Date: 26 September 2018

For further information about this role and to apply please visit:

www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Deiliadaeth:  Parhaol

Oriau: Llawn amser gyda gwaith gyda’r nos ac ar benwythnosau yn achlysurol

Yn atebol i: Reolwr Gweithrediadau. Data a Phrosiectau

Crynodeb o’r Rôl:

Mae hon yn swydd allweddol a fydd yn cyfrannu at fwriadau Cynllun Strategol 2017/18 – 2022/23 y Brifysgol.

Bydd deiliad y swydd newydd hon yn gweithio o fewn y tîm Gweithrediadau a bydd yn cynorthwyo timoedd ehangach Gwasanaethau Myfyrwyr a Chyflogadwyedd i gyflenwi  gwasanaeth blaengar y sector.

Bydd y rôl yn cynorthwyo Rheolwr Gweithrediadau, Data a Phrosiectau yn fawr iawn wrth sicrhau gwelliant parhaus mewn ansawdd ar draws y gyfarwyddiaeth drwy sicrhau bod ein presenoldeb digidol yn cynrychioli’r gwaith a wneir yn gywir. Bydd deiliad y swydd yn sicrhau bod y defnydd a wneir o’r cynnwys a’r llwyfan yn addas ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd ein rhanddeiliaid (myfyrwyr, staff a’r cyhoedd yn gyffredinol), gan gynorthwyo gyda dadansoddi data ac allbwn o arolwg Canlyniadau Graddedigion a setiau data perthnasol HESA (Awdurdod Safonau Addysg Uwch). Rhagwelir y bydd y rôl hon yn cynorthwyo gydag ymholiadau ar draws y Brifysgol gyda system CareerHub (neu system ddilynol debyg) a darparu dadansoddiad cyfredol o ddata er mwyn cynorthwyo i wneud penderfyniadau a nodi tueddiadau

Mae’r rôl yn gyfle cyffrous i’r unigolyn cywir ac yn rhan hanfodol o gyfarwyddiaeth egnïol ac amrywiol sy’n gosod profiad cwsmeriaid ynghanol yr hyn a wnawn.

Dyddiad Cau: 26 Medi 2018

I gael rhagor o wybodaeth am y rôl hon ac i wneud cais, ewch i:

www.cardiffmet.ac.uk/jobs

   
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 
 
 
More jobs from Cardiff Metropolitan University

Show all jobs for this employer …

More jobs like this
Join in and follow us

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge