Back to search results

Enquiry Administrative Assistant

Cardiff University

Location: Cardiff
Salary: £21,197 to £23,144 per annum (Grade 3)
Hours: Full Time
Contract Type: Permanent
Placed On: 31st March 2023
Closes: 28th April 2023
Job Ref: 16049BR

Please note, Welsh Language skills are essential for this role

You will support the University in the recruitment of high calibre undergraduate and postgraduate students from the UK in English and Welsh language as required. 

The major focus of your role will be in providing a first-class central enquiry management service to prospective students and their advisors – parents/guardians and teachers. You will respond to inbound email and telephone enquiries by providing a friendly, high quality, and professional customer focussed service. You will provide comprehensive answers in a timely fashion. 

You will develop a strong knowledge and awareness of the University’s portfolio of courses and associated services and facilities. You will develop a good basic knowledge of university application processes. You will also develop a “knowledge bank” of information, template answers and FAQs to assist you and colleagues in responding promptly to enquirers. You will utilise the University’s Customer Relationship Management (CRM) system to manage and process inbound enquiries. 

You will work under the direction of the Enquiry Team Officer and will be based within the UK Student Recruitment team but will work closely with colleagues in the wider student recruitment and marketing teams as well as colleagues in University’s colleges and academic schools.

The role will require a flexible approach to working hours and will include some out of hours working and occasional weekend working.

This is a full-time, open-ended post (35 hours per week).

Salary: £21,197 - £23,144 per annum (Grade 3)

Closing date: Friday, 28 April 2023

Rhif y Swydd: 16049BR

Noder, mae sgiliau Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y rôl hon

Cynorthwy-ydd Gweinyddol Ymholiadau


Byddwch yn cefnogi'r Brifysgol i recriwtio myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig o safon uchel o'r DU yn Gymraeg a Saesneg yn ôl y gofyn. 

Prif ffocws eich rôl fydd rhoi gwasanaeth rheoli ymholiadau canolog o'r radd flaenaf i ddarpar fyfyrwyr a'u cynghorwyr – rhieni/gwarcheidwaid ac athrawon. Byddwch yn ymateb i ymholiadau ebost a ffôn allanol drwy roi gwasanaeth cyfeillgar a phroffesiynol o safon uchel sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid. Byddwch yn rhoi atebion cynhwysfawr ac amserol. 

Byddwch yn datblygu gwybodaeth ac ymwybyddiaeth gref o’r portffolio o gyrsiau a gwasanaethau a chyfleusterau cysylltiedig sydd yn y Brifysgol. Byddwch yn datblygu gwybodaeth sylfaenol a chadarn am brosesau ymgeisio’r brifysgol. Ar ben hyn, byddwch yn datblygu "ystorfa" o wybodaeth, atebion parod a Chwestiynau Cyffredin i'ch cynorthwyo chi a'ch cydweithwyr i ymateb yn brydlon i ymholwyr. Byddwch yn defnyddio system Rheoli Cysylltiadau â Chwsmeriaid (CRM) y Brifysgol i reoli a phrosesu ymholiadau allanol. 

Byddwch yn gweithio o dan gyfarwyddyd y Swyddog Tîm Ymholiadau a byddwch yn rhan o dîm Recriwtio Myfyrwyr y DU ond byddwch yn gweithio'n agos gyda chydweithwyr yn y timau recriwtio myfyrwyr a marchnata ehangach yn ogystal â chydweithwyr yng ngholegau ac ysgolion academaidd y Brifysgol.

Bydd y rôl yn gofyn ichi fod yn hyblyg o ran yr oriau gwaith a bydd hyn yn cynnwys rhywfaint o waith y tu allan i’r oriau arferol yn ogystal â gweithio ar y penwythnos weithiau.

Mae'r swydd hon yn llawn amser ac yn ben a gored (35 awr yr wythnos).

Cyflog: £22,197 - £24,144 y flwyddyn (Gradd 3)

Dyddiad hysbysebu: Dydd Gwener, 31 Mawrth 2023

Dyddiad cau: Dydd Gwener, 28 Ebrill 2023

http://krb-sjobs.brassring.com/1033/ASP/TG/cim_jobdetail.asp?partnerid=30011&siteid=5461&AReq=16049BR

We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 
More jobs from Cardiff University

Show all jobs for this employer …

More jobs like this
Join in and follow us

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge