Back to search results

Tutor in Engineering

Pembrokeshire College

Location: Haverfordwest
Salary: £21,189 to £29,295 per annum, pro rata; (£14.51 - £20.07 per tutor hour)
Hours: Part Time
Contract Type: Fixed-Term/Contract
Placed On: 9th September 2021
Closes: 26th September 2021

If you are a welding or fabrication specialist who is looking to pass your skills on to the next generation, Pembrokeshire College has an exciting opportunity for a Tutor to join a College that puts learning, teaching and student success first.  Working within the Faculty of Engineering, Construction and Computing you will join a highly motivated and professional team developing critical and future facing skills.

Salary Details:        

£21,189 - £25,534 BAR £26,366 - £29,295 pro rata 

£14.51 - £17.49 BAR £18.06 - £20.07 per tutor hour         

Contract Type:          

Fixed Term to 30th June 2022

Hours of work:       

22 hours per week

Qualifications:

It is essential to hold a minimum level 3 craft qualification in Welding or Fabrication. A level 4 or above qualification would be advantageous.      

Experience:

You will have significant Engineering Construction industrial experience.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

With effect from 1st April 2016 all FE Support Workers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the  individual  at a cost of £15).

Pembrokeshire College particularly welcomes applications from:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.  All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.   

Closing Date: Midnight, Sunday 26th September 2021

 

Tiwtor mewn Peirianneg

Arbenigedd - Weldio / Ffabrigo

(0.6 FTE sy'n cyfateb i 3 diwrnod)

Os ydych chi'n arbenigwr weldio neu ffabrigo sy'n edrych i drosglwyddo eich sgiliau i'r genhedlaeth nesaf, mae gan Goleg Sir Benfro gyfle cyffrous i Diwtor ymuno â choleg sy'n rhoi dysgu, addysgu a llwyddiant myfyrwyr yn gyntaf. Gan weithio o fewn y Gyfadran Peirianneg, Adeiladu a Chyfrifiadura byddwch yn ymuno â thîm proffesiynol uchel ei gymhelliant i ddatblygu sgiliau critigol sy'n wynebu'r dyfodol.

Manylion Cyflog:  

£21,189 - £25,534 BAR £26,366 - £29,295 pro rata

 £14.51 - £17.49 BAR £18.06 - £20.07 fesul awr tiwtor

Math o Gontract:   Cyfnod Penodol hyd 30 Mehefin 2022

Oriau gwaith:  22 awr yr wythnos

Cymwysterau:   Mae'n hanfodol bod â chymhwyster crefft lefel 3 o leiaf mewn Weldio neu Ffabrigo. Byddai cymhwyster lefel 4 neu'n uwch yn fanteisiol.

Profiad:   Bydd gennych brofiad diwydiannol sylweddol mewn Adeiladu Peirianneg.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

Yn weithredol o 1af Ebrill 2016, mae'n ofynnol i bob Gweithiwr Cymorth AB yng Nghymru gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg, cyn dechrau cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn am gost o £15).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’r canlynol yn arbennig: ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swyddi. Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Dyddiad Cau: Hanner Nos, Nos Sul 26 Medi 2021

We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 
 
 
More jobs from Pembrokeshire College

Show all jobs for this employer …

More jobs like this
Join in and follow us

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge