Back to search results

Research Assistant

Cardiff University - Wales Governance Centre, Cardiff School of Law and Politics

Location: Cardiff
Salary: £28,762 to £33,314 per annum (Grade 5)
Hours: Full Time
Contract Type: Fixed-Term/Contract
Placed On: 25th January 2023
Closes: 22nd February 2023
Job Ref: 15944BR

The Wales Governance Centre is a collaborative research centre within Cardiff University’s School of Law and Politics committed to producing ground-breaking work and with a proud record of supporting the development of new staff.

We are currently seeking a Research Assistant to join Wales Fiscal Analysis, a supportive and growing team within the wider Centre that provides independent analysis on public spending, taxation and public services in Wales.

The successful candidate will have strong quantitative research skills and a proven ability to analyse complex information and summarise appropriately.

We welcome all applications, although we particularly encourage applications from women, and black, Asian and ethnic minority candidates, as they are currently under-represented in the Centre. We will seek to accommodate flexible working arrangements, including job share requests and flexible hours, whenever possible.

Full details of this role can be found below (in the academic job category search):
www.cardiff.ac.uk/jobs 

This post is full time (35 hours per week), fixed term until 5 April 2024 and is available immediately.

Closing date: Wednesday, 22 February 2023

Rhif y swydd: 15944BR

Cynorthwyydd Ymchwil

Canolfan Llywodraethiant Cymru, Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Caerdydd

Canolfan ymchwil gydweithredol yw Canolfan Llywodraethiant Cymru yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Prifysgol Caerdydd, sy'n ymroi i gynhyrchu gwaith arloesol ac mae iddi hanes balch o gefnogi datblygiad staff newydd.

Rydym ni ar hyn o bryd yn chwilio am Gynorthwyydd Ymchwil i ymuno â Dadansoddi Cyllid Cymru, tîm cefnogol sy'n tyfu o fewn y Ganolfan ehangach sy'n darparu dadansoddiad annibynnol o wariant cyhoeddus, trethu a gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau ymchwil meintiol cryf a gallu diamheuol i ddadansoddi gwybodaeth a chrynhoi'n briodol.

Rydym ni'n croesawu pob cais, er ein bod yn annog ceisiadau'n arbennig gan fenywod, ac ymgeiswyr du, Asiaidd a lleiafrifol ethnig, gan nad oes gan y rhain gynrychiolaeth ddigonol yn y Ganolfan ar hyn o bryd. Byddwn yn ceisio darparu trefniadau gwaith hyblyg, gan gynnwys ceisiadau am rannu swydd ac oriau hyblyg, lle bo'n bosibl.

Mae manylion llawn y rôl hon i'w gweld isod (yn y chwiliad categori swydd academaidd):
www.caerdydd.ac.uk/jobs 

Swydd amser llawn (35 awr yr wythnos) yw hon am gyfnod penodol hyd at 5 Medi 2024, a chewch ddechrau ar unwaith.

Cyflog: £28,762 - £33,314 y flwyddyn (Gradd 5) 

Dyddiad hysbysebu: Dydd Mercher, 25 Ionawr 2023

Dyddiad cau: Dydd Mercher, 22 Chwefror 2023

http://krb-sjobs.brassring.com/1033/ASP/TG/cim_jobdetail.asp?partnerid=30011&siteid=5461&AReq=15944BR

We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 
More jobs from Cardiff University

Show all jobs for this employer …

More jobs like this
Join in and follow us

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge