Back to search results

Administration Officer (Medicines Discovery Institute)

Cardiff University - Cardiff School of Biosciences

Location: Cardiff
Salary: £23,715 to £27,929 per annum (Grade 4)
Hours: Full Time
Contract Type: Fixed-Term/Contract
Placed On: 27th January 2023
Closes: 12th February 2023
Job Ref: 15616BR

The Medicines Discovery Institute represents a major investment in translational science by Cardiff University. The goal of the Institute is to translate world-leading research on scientific understanding of disease mechanisms into innovative therapeutic approaches.  Our vision is to play a leading role in discovering new medicines in areas of high unmet need, with a particular emphasis on, but not exclusive to, neuroscience and mental health.  We have a vibrant community of researchers across both academic and biotech sectors engaged in major research programmes which build off the unique strengths of Cardiff University and work collaboratively with other universities and companies across Wales and internationally.

As part of the team, you will provide support and guidance on system administration matters, ensuring management are supported and key duties undertaken. Actively supporting continuous improvement within the Institute, you will help us to deliver high-quality service to the staff, students and stakeholders.

In addition to a number of drug discovery projects running at Cardiff University, funded principally by the Wellcome Trust and the MRC, we have an established drug discovery group who establish a pipeline of new projects.  Our team translate exciting new discoveries in neuroscience, mental health and cancer into potential new medicines for onward development through both academic and commercial routes.

The post will be based at Cardiff University and will be part of a multi-disciplinary drug discovery team.  For informal inquiries, please contact medicinesdiscovery@cardiff.ac.uk

This post is full-time and fixed-term until 31st July 2028.

Closing date: Sunday, 12 February 2023

Rhif y swydd: 15616BR

Swyddog Gweinyddol (Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau)

Mae'r Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau sydd newydd ei sefydlu'n fuddsoddiad pwysig mewn gwyddoniaeth drosiadol ym Mhrifysgol Caerdydd. Nod y Sefydliad yw trosi ymchwil sy'n arwain y byd ar ddealltwriaeth wyddonol o fecanweithiau clefyd yn ddulliau therapiwtig arloesol.  Ein gweledigaeth yw chwarae rhan arweiniol yn darganfod meddyginiaethau newydd mewn meysydd o angen uchel nad yw'n cael ei ddiwallu, gyda phwyslais arbennig ar niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl, ond heb fod yn gyfyngedig i hynny.  Mae gennym gymuned fywiog o ymchwilwyr ar draws y sectorau academaidd a biodechnoleg sy'n ymgymryd â rhaglenni ymchwil mawr sy'n adeiladu ar gryfderau unigryw Prifysgol Caerdydd ac yn cydweithio â phrifysgolion a chwmnïau eraill ar draws Cymru ac yn rhyngwladol.

Fel rhan o'r tîm, byddwch yn rhoi cymorth ac arweiniad ar faterion gweinyddu systemau, gan sicrhau bod y rheolwyr yn cael eu cefnogi a bod dyletswyddau allweddol yn cael eu cyflawni. Wrth gefnogi gwelliant parhaus yn y Sefydliad, byddwch yn ein helpu i ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel i'r staff, myfyrwyr a rhanddeiliaid.

Yn ogystal â nifer o brosiectau darganfod cyffuriau sy'n cael eu cynnal ym Mhrifysgol Caerdydd, wedi'u hariannu'n bennaf gan Ymddiriedolaeth Wellcome a'r Cyngor Ymchwil Feddygol, mae gennym grŵp darganfod cyffuriau sefydledig sy'n sefydlu piblinell o brosiectau newydd.  Mae ein tîm yn trosi darganfyddiadau newydd cyffrous mewn niwrowyddoniaeth, iechyd meddwl a chanser yn feddyginiaethau newydd posibl i'w datblygu ymlaen drwy lwybrau academaidd a masnachol.

Bydd y swydd wedi'i lleoli ym Mhrifysgol Caerdydd a bydd yn rhan o dîm darganfod cyffuriau amlddisgyblaethol.  Ar gyfer ymholiadau anffurfiol, ebostiwch medicinesdiscovery@caerdydd.ac.uk

Swydd amser llawn am gyfnod penodol tan 31 Gorffennaf 2028 yw hon.

Cyflog: £23,715 - £27,929 y flwyddyn (Gradd 4)

Dyddiad cau: Dydd Sul, 12 Chwefror 2023

http://krb-sjobs.brassring.com/1033/ASP/TG/cim_jobdetail.asp?partnerid=30011&siteid=5461&AReq=15616BR

We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 
More jobs from Cardiff University

Show all jobs for this employer …

More jobs like this
Join in and follow us

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge