Back to search results

Lecturer in Computing (0.5FTE) - Teaching and Scholarship

Cardiff Metropolitan University - Cardiff School of Technologies

Location: Cardiff
Salary: £39,609 to £44,559 per annum, pro-rata
Hours: Full Time
Contract Type: Fixed-Term/Contract
Placed On: 7th November 2018
Closes: 19th November 2018
Job Ref: 100690

Grade: 7A/B  
Salary: £39,609 - £44,559 per annum pro-rata
Hours: 18.5 hours per week
Tenure: Fixed Term until 2 April 2019 or until the post holder returns whichever date is sooner.

This job description is indicative, not prescriptive, and the balance of duties will be in accordance with the contract of employment.

Role Summary:

The School seeks an academic that will be able to contribute to the Information Systems department through teaching across a range of modules and adding to the research within this area.  Preferably, they should have a good understanding of teaching in Higher Education and be able to contribute to development of learning and teaching within the School.  The role will involve working as part of a team and the person appointed would be able to manage modules and work closely with other members of the department.

Closing Date: 12.00 GMT on Monday, 19 November 2018 

For further information about this role and to apply please visit:

www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Teitl y Swydd: Darlithydd mewn Cyfrifiadura (0.5 Cyfwerth ag Amser Llawn) – Addysgu ac Ysgolheictod
Lleoliad: Ysgol Dechnolegau Caerdydd
Graddfa: 7A/B  
Cyflog: £39,609 - £44,559 42,488 y flwyddyn pro-rata
Oriau: 18.5 awr yr wythnos
Deiliadaeth: Tymor sefydlog tan 2 Ebrill 2019 neu tan i ddeiliad y swydd ddychwelyd pa un bynnag ydy’r cynharaf.

Mae’r swydd ddisgrifiad hwn yn ddangosol yn hytrach nag yn rhagnodol a bydd cydbwysedd y dyletswyddau yn unol â’r contract cyflogaeth.

Crynodeb o'r Rôl:

Mae’r ysgol yn chwilio am unigolyn academaidd a all gyfrannu i’r adran Systemau Gwybodaeth drwy addysgu ar draws ystod o fodiwlau ac ychwanegu at yr ymchwil yn y maes hwn. O ddewis, dylai fod ganddyn nhw ddealltwriaeth dda o addysgu ym maes Addysg Uwch ac yn gallu cyfrannu at ddatblygiad y dysgu a’r addysgu o fewn yr Ysgol. Bydd y rôl yn golygu gweithio fel rhan o dîm a byddai’r unigolyn a benodir yn gallu rheoli modiwlau a gweithio’n agos gydag aelodau eraill yr adran.

Dyddiad cau: 12.00 GMT ar Dydd Llun, 19 Tachwedd 2018

Am ragor o wybodaeth am y rôl hon ac i ymgeisio, ewch i: www.cardiffmet.ac.uk/jobs

   
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 
 
 
More jobs from Cardiff Metropolitan University

Show all jobs for this employer …

More jobs like this
Join in and follow us

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge