Back to search results

Conference Sales Manager

Bangor University - Campus Services

Location: Bangor
Salary: £28,929 to £35,308 Grade 6 per annum
Hours: Full Time
Contract Type: Permanent
Placed On: 25th May 2023
Closes: 9th June 2023
Job Ref: BU03269

Campus Services

Customer Support

Conference Sales Manager

(Ref: BU03269)

Grade 6: £28,929 - £35,308 p.a.

The Campus Services department at Bangor University has an exciting opportunity for a permanent full-time post working within the Conferencing team. The successful candidate will be responsible for the planning, organising and promotion of a range of accommodation packages, conferences and events.

Managing a small conference team of both full time and casual staff, the Conference Sales Manager role is an exciting opportunity to re-engage the existing customer base as well as grow business.

Candidates should possess 2 AS Levels or 1 A Level or NVQ level 4 in a relevant subject area or possess equivalent experience in for example Business, Marketing, Catering, Hospitality or similar.

The ability to communicate through the medium of Welsh is essential for this post.

There will be an expectation to occasionally work evening and weekends.

This role will be located on campus at Bangor. Through our Dynamic Working framework, there will also be the option to spend some time working remotely (although remaining in the UK) to support work life balance, which will be discussed further with candidates at interview.

Applications will also be considered to carry out this role on a part-time or job share.

Applications will only be accepted via our on-line recruitment website, jobs.bangor.ac.uk. However, in cases of access issues due to disability, paper application forms are available by telephoning 01248 383865.

Closing date for applications: 9th June, 2023.

Informal enquiries can be made by contacting: Llyr Aled Hughes, tel: (01248) 383283, e-mail: llyr.hughes@bangor.ac.uk

Committed To Equal Opportunities

 

Prifysgol Bangor

Gwasanaethau Campws

Cymorth i Gwsmeriaid

⁠Rheolwr Gwerthiant Cynadleddau

(Cyf: BU03269)

Graddfa 6: £28,929 - £35,308 y flwyddyn

Mae gan yr adran Gwasanaethau Campws ym Mhrifysgol Bangor yn cynnig cyfle cyffrous am swydd lawn amser barhaol yn gweithio yn y tîm Cynadledda. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am gynllunio, trefnu a hyrwyddo amrywiaeth o becynnau llety, cynadleddau a digwyddiadau.

Bydd y Rheolwr Gwerthiant Cynadleddau yn rheoli tîm bach o staff cynadleddau, gan gynnwys staff llawn amser a staff achlysurol. Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymgysylltu o’r newydd â chwsmeriaid presennol yn ogystal â datblygu busnes.

Dylai ymgeiswyr feddu ar 2 Lefel Uwch Gyfrannol (AS) neu 1 Lefel A neu NVQ lefel 4 mewn maes pwnc perthnasol neu feddu ar brofiad cyfatebol mewn Busnes, Marchnata, Arlwyo, Lletygarwch er enghraifft, neu faes tebyg.

Mae'r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Bydd disgwyl gweithio gyda'r nos ac ar benwythnosau yn achlysurol.

Byddwch yn gweithio ar y campws ym Mangor. Trwy ein fframwaith Gweithio Deinamig, bydd dewis hefyd i dreulio peth amser yn gweithio o bell (er yn aros yn y Deyrnas Unedig) i gynnal cydbwysedd bywyd a gwaith. Caiff hynny ei drafod gyda’r ymgeiswyr yn y cyfweliad.

Ystyriwn geisiadau hefyd i wneud y swydd yn rhan amser neu rannu’r swydd.

Derbynnir ceisiadau ar-lein yn unig, trwy ein gwefan recriwtio, jobs.bangor.ac.uk. Ond os cewch drafferth defnyddio’r wefan oherwydd anabledd, mae ffurflenni cais papur ar gael trwy ffonio 01248 383865.

Dyddiad cau derbyn ceisiadau:  9 Mehefin, 2023.

Gellir gwneud ymholiadau anffurfiol drwy gysylltu â: Llyr Aled Hughes, ffôn: (01248) 383283, e-bost: llyr.hughes@bangor.ac.uk

Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal

Closing Date: 09/06/2023

We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 
More jobs from Bangor University

Show all jobs for this employer …

More jobs like this
Join in and follow us

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge